Egzamin dyplomowy

Jednostką dyplomującą jest Wydział.

W związku z nieobecnością Pani mgr Aleksandry Kukli, od lipca 2017 do odwołania, sprawy dyplomantów i absolwentów będzie prowadziła Pani mgr Anna Lipczyńska-Pawlik.
Nr telefonu 12 628 2649, pokój 204, e-mail: alipczynska-pawlik@pk.edu.pl

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego:

Uwaga: od 01.09.2015 istnieje obowiązek sprawdzania pracy w systemie antyplagiat (system e-hms zakładka plagiat.pl)
Tylko sprawdzona praca może zostać zarejestrowana.

I. W dziekanacie należy pobrać stronę tytułową ( u Pani, która prowadzi dany kierunek studiów), aby umieścić w pracy jako pierwszą stronę i oprawić.
II. W Instytucie złożyć:
- pracę w 2 egzemplarzach + 2 CD (wklejone na ostatniej stronie),
- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej + wydruk pierwszej strony raportu podobieństwa (wydruk z e-HMS zakładka plagiat.pl)
Pozostałe dokumenty do wypełnienia otrzyma student w Instytucie lub na dole strony:
- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
- wyciąg z dowodu osobistego

Po otrzymaniu oceny z pracy należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:
1. Średnia z całego toku studiów (formularz znajduje się na dole strony)
2. Potwierdzenie wpłaty za dyplom do wyboru:
60 zł – odpis dyplomu w języku polskim (absolwent otrzymuje: 1 oryginał dyplomu i 2 odpisy)
100zł - odpis dyplomu w języku polskim + dodatkowy odpis w języku obcym (absolwent otrzymuje: 1 oryginał dyplomu, 2 odpisy, 1 odpis w języku obcym)
W tytule przelewu wpisać "opłata za dyplom".
Przed dokonaniem wpłaty proszę informację mailową na adres: alp@pk.edu.pl, która kwota będzie wpłacana, w celu dokonania przypisu w systemie.
3. W przypadku wyboru odpisu w języku obcym należy złożyć podanie skierowane do Prodziekana danego kierunku o wydanie odpisu w języku obcym.
4. Zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (jednakowe):
   4 zdjęcia – odpis w języku polskim,
   5 zdjęć - z dodatkowym odpisem w języku obcym.
5. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
6. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
7. Studenci składają w dziekanacie dokumenty najpóźniej : 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.
8. Karta odejścia.
9. Student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.Pliki do pobrania: