Praktyki studenckie

Organizacja studenckich praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Komputerowej
Politechniki Krakowskiej
:

Od semestru letniego 2022/23 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej obowiązuje Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej.

Powyższa procedura oprócz podstawowych definicji zawiera spis dokumentów niezbędnych przy realizacji praktyk oraz szczegółowy harmonogram postępowania studenta w zakresie realizacji praktyk.

Wzory dokumentów w wersji edytowalnej załączono poniżej:

1) załącznik nr 1 – Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową,

2) załącznik nr 2 – Wniosek studenta w sprawie realizacji studenckiej praktyki zawodowej w czasie trwania okresu zajęć dydaktycznych,

3) załącznik nr 3 – Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej,

4) załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5) załącznik nr 5 – Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej,

6) załącznik nr 6 – Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,

7) załącznik nr 7 – Dziennik Praktyk

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych na WIEIK PK.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na WIEiK PK:

dr inż. Wojciech Czuchra, wojciech.czuchra@pk.edu.pl, tel. 12628 2678

Opiekun praktyk na WIEiK PK dla kierunku Elektrotechnika i Automatyka:

dr inż. Paweł Albrechtowicz, pawel.albrechtowicz@pk.edu.pl, tel. 12628 2634

Opiekun praktyk na WIEiK PK dla kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej:

dr inż. Sławomir Bąk, slawomir.bak@pk.edu.pl, tel. 12628 2605