Przewody doktorskie

Doktorant / streszczenie Promotor Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż. Marek Dudzik prof. dr hab.inż. Adam Jagiełło prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
mgr inż. Alejandro Fernandez Gomez dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz dr hab. inż. Tomasz Węgiel
mgr inż. Tomasz Sieńko prof. dr hab.inż. Tadeusz Sobczyk prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
mgr inż. Marek Sieja prof. dr hab.inż. Edward Layer dr hab.inż. Andrzej Bień, prof.AGH dr hab.inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. José Gregorio Ferreira De Sá dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK dr hab. inż. Robert Sałat dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. Bartosz Rozegnał dr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PK dr hab. inż. Wojciech Jarzyna dr hab. inż. Robert Stala


Wykaz dokumentów składanych przy otwieraniu przewodu doktorskiego: [zobacz]